Cadiz F1 Hibrit Mısır Tohumu


CADIZ F1

- Tek melez, dane ve silajl›k olarak ekilebilen hibrit bir çeflittir.
- Ortalama 130 - 135 günde hasat edilir. ( FAO 700 )
- Bitki boyu 300 - 320 cm. koçan yüksekli¤i 110 cm. dir.
- Yatmaya, koçan dökmeye, gövde çürüklüğü dayanıklıdır.
- Dane / Koçan oranı yüksektir.
- Adaptasyon kabiliyeti iyi olup, toprak seçiciliği yoktur.
- Koçanda sıra sayısı 16 - 18 dir.
- Hasatta rutubet oranı düşüktür.
- Ekim için tavsiye edilen uygun sıra üzeri mesafe 22 cm. slajda
18 cm dir.
- Dekar da 6500 - 7000 bitki bulundurulması uygundur.
- GAP ve Çukurova'da birinci ürün, diğer bölgelerde birinci ürün ve tüm bölgelerde silajlık olarak ekimi uygundur.


Çeşit FAO Grubu Koçan Yüksekliği Strese Dayanıklılık Yeşil Kalma Özelliği Dane/Silaj Silaj Özelliği
Cadiz 700 Orta 9 9 D/S Mükemmel