Donana F1 Hibrit mısır Tohumu

DONANA F1

- Tek melez, birinci ve ikinci ürün olarak ekilebilen hibrit bir
çeşittir.
- Ortalama 120 - 126 günde hasat edilir. ( FAO 600 )
- Bitki boyu 280 - 300 cm., koçan yüksekliği 90 cm.'dir.
- Dane / koçan oranı yüksektir.
- Adaptasyon kabiliyeti iyi olup, toprak seçiciliği yoktur.
- Sap ve kök yapısı kuvvetlidir.
- Koçanda sıra sayısı 16 - 18'dir.
- Hasatta rutubet oranı diğer çeşitlere göre daha düşüktür.
- Çok yönlü bir çeşittir; Sıcak bölgelerde ( Çukurova, Akdeniz,
GAP ) birinci ve ikinci ürün, serin bölgelerde birinci ürün olarak
ekilebilir.
- Birinci ve ikinci ürün için sıra üzeri 18 - 20 cm.dir.
7500 bitki / dekar tavsiye edilir.


Çeşit FAO Grubu Koçan Yüksekliği Strese Dayanıklılık Yeşil Kalma Özelliği Dane/Silaj Silaj Özelliği
Donanan 600 Orta 7 7 D