İthal Torf

Sphagnum Torfu Nedir ?

Baltık denizi etrafında geniş kara parçalarının binlerce yıl kar altında kalması ve daha sonra erimiş kar suyu altında kalmış bitki ve organizmaların tamamen hava ile ilişkisinin kesilerek su altında kalarak çürümesi sonucu oluşmuş ve denizinin zamanla geri çekilmesi esnasında meydana çıkan kara parçasından elde edilmiş, yüzlerce yıllık bitkilerin çürümesi sonucu oluşan bir torf türüdür.

Özellikleri

Su tutma kapasitesi çok yüksektir.
Yüksek bitki besin maddesi tutma özelliğine ve ısı kapasitesine sahiptirler.
Bünyelerinde herhangi bir patojen bulundurmamaktadır.
Bitki köklerinin topraktaki nüfuzunu kolaylaştırır.
Bitkilerin ve toprak canlılarının gelişimini hızlandırır.
Bitkiler ve toprak için vitamin kaynağı olarak hizmet eder.
Toprak mikroorganizmalara karbon ve enerji kaynağı olarak hizmet eder
Bitki yetiştirme ortamının bir parçası olup, üstün çimlendirme ve köklendirme özelliğine sahiptir.

Baltık denizinin zamanla geri çekilmesi esnasında meydana çıkan kara parçasından elde edilmiş, yüzlerce yıllık bitkilerin bataklık arazide çürümesi sonucu oluşan, Baltık dan ithal edilen bu torf binlerce yıldan günümüze kadar dinlenmiş bir organizmadır.

İçinde hiçbir yabancı madde bulunmamakta ve % 95 organik maddedir.


Yüzyıllardır dinlenmiş olan bu Organic torf bitkilerin sağlıklı kökleşmesi ve yetişmesi için gerekli toprak yapısını ve ortamını ayarlamaktadır.

%100 doğal olup bitkiye zarar verebilecek kaklı ve dolgu maddesi içermez.

Köklerin saçaklaşması ve bitkinin daha iyi ve çabuk gelişmesini sağlamaktadır. Sadece ürünün çabuk gelişmesinin yanında, birim üründeki verimliliği de artırmaktadır.

Organik Torf

Torf, nemli ve çok yağış alan yaz sıcaklarının düşük olduğu bölgelerde, göl yatakları, bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin su dibinde çökerek hava ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda yüz yıllarca çürüyüp birikmesiyle oluşur.

%100 doğal bir malzemedir. Hacim ağırlığı düşük, su tutma kapasitesi ve organik madde miktarı çok yüksektir. Ülkemizde çıkarılan Torf lar jeolojik olarak genç toprak olduğundan organik madde miktarı azdır ve gerçek anlamda organik madde miktarı % 50-60 aralığını geçemez.

İTHAL TORF'da bu oran % 95 civarındadır.

Organik ithal Torf un Ph'sı 4-6,5 arasında değişmektedir. Kullanıldığı ortamda suyun ve gübrenin bitkiye yavaşça ve düzenli bir şekilde verilmesini sağlar. Genellikle kahverengi ne sahip olan torf kullanıldığı alanlarda bitki kök gelişim hızını arttırır. Gübrenin topraktan yıkanarak kaybolmasını önler. Toprağın uzun süreli nemli kalmasını ve gevşemesini sağlar.
Dünya da bozulmamış toprak giderek azalmaktadır.
Doğru kullanılmayan ilaç ve kimyasallar bunun sebebidir.
Almanya ve Hollanda da uygun kalitede toprak kalmamıştır.
Baltık Torfu yüzlerce yıldır dinlenmiş ve organik madde miktarı en yüksek tarım torfudur.


Organic Tarım

Eğer üretimde uygun olmayan hammadde kullanılıyorsa, yetiştirme ortamı üreticileri ve yetiştiriciler büyük bir risk alırlar. Özellikle bu hammaddelerin kullanımı aşırı yüksek oranlarda ise, risk daha da büyür.
Yukarıda bahsedilen parametreler mümkün olan en fazla özelliği içeren yetiştirme ortamı hammaddesini ifade eder. Böylece Sphagnum torfu son yıllarda, yetiştirme ortamı üretiminde ön koşulları sağlayan kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinden dolayı en önemli yetiştirme ortamı haline gelmiştir. Bu, torfun gübreleme ve kireçlemeden sonra en çok kullanılan yetiştirme ortamı haline gelmesindeki nedenlerden biridir. Sphagnum torfunun en önemli özellikleri aşağıda özetlenmiştir:
Hücresel yapısı zayıftan orta dereceye kadar olan Sphagnum torfu (H1'den H5'e kadar) yüksek su kapasitesiyle birlikte havalanma kapasitesini de garanti eder. Yüksek derecede ayrışan Sphagnum torfu (H6 - H10) belirgin şekilde düşük havalanma kapasitesine sahiptir.
Düşük PH değeri ve düşük besin maddesi içeriği ürün özel değerlerine göre bu özelliklerin geliştirilmesine izin verir.
Torf oluşumuna bağlı olarak patojen ve zararlılardan arîdir. Aynı zamanda kontrollü üretimlerde kullanmak için uygun olarak yabancı ot tohumları da ihtiva etmez.
İşlenmesi, damıtılması ve karıştırılması kadar kolaydır. Sağlığa zararlı olabilecek riskleri taşımaz.
Uzun dönemde kalite özellikleri değişmez.

Torfun önemli özellikleri diğer yetiştirme ortamlarıyla yapılan karşılaştırmalarda da öne çıkmaktadır. Torfun diğer ülkelerden özellikle Baltık ülkelerinden ithal edilmesi yönündeki eğilim şiddetli olarak artmaktadır. Örneğin Hollanda ve Almanya artık kendisine ait ekonomik torf kaynaklarına sahip değildir.
Gelecek yetiştirme ortamı üretimi torf hammadde rezervlerinin korunmasında önem taşımaktadır. Bu nedenle çürüme derecesi, botanik kompozisyon, ekstrasyon metodu, üretim boyunca yapılan uygulamalar ve kalıcı kontroller öncelikli olarak düşünülmelidir.