Mataro F1 Hibrit Mısır Tohumu

MATARO F1

- Tek melez, birinci ve ikinci ürün olarak ekilebilen hibrit bir
çeşittir.
- Haşlamalık sektör için de uygundur. (Beyaz Koçanlı)
- Ortalama 110 - 115 günde hasat edilir. ( FAO 550 )
- Bitki boyu 250 - 270 cm., koçan yüksekliği 90 - 100 cm.
arasındadır.
- Yatmaya, koçan dökmeye, gövde çürüklüğüne ve yaprak
yanıklığına dayanıklıdır.
- Dane / koçan oranı yüksektir.
- Adaptasyon kabiliyeti iyi olup, toprak seçiciliği yoktur.
- Sap ve kök yapısı kuvvetlidir.
- Koçanda sıra sayısı 16 - 18' dir.
- Hasatta rutubet oranı çok düşüktür.
- Çok yönlü bir çeşittir; sıcak bölgelerde (Çukurova, Akdeniz, GAP
ve Ege) ikinci ürün, Serin Bölgelerde birinci ve ikinci ürün olarak
ekilebilir.
- Birinci ve ikinci ürün için sıra üzere 16 - 18 cm. kadardır.
8000 - 8500 bitki / dekar tavsiye edilir.


Çeşit FAO Grubu Koçan Yüksekliği Strese Dayanıklılık Yeşil Kalma Özelliği Dane/Silaj Silaj Özelliği
Mataro 550 Alçak 9 9 D/S İyi