MT-50

 Garanti Edilen İçeriği       (%w/w)
 Hidrojen Peroksit (H2O2)  50,45
 Kolloid Gümüş (Ag)  0,042

MT-50 - Bakterisidal, virüsidal, fungusidal, sporosidal olarak duvar ve ortam dezenfeksiyonlarında, alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunda, yosunların giderilmesinde, hayvan barınaklarının dezenfeksiyonunda, (tavuk çiftlikleri, ahır ve ağıl gibi) nakil vasıtalarının dezenfeksiyonunda, hayvancılık ve tarım sektöründe seracılık, sebzecilik, bahçe ve süs bitkilerinde, sulama kanallarının ve boru hatlarının dezenfeksiyonlarında kullanılır.