FIRAMO F1

ToMV,F2,V, N,C5


FIRAMO (407/03) F1, geç güzlük ve baharlık örtüaltı yetiştiriciliği için uygun salkım tipi hibrit bir çeşittir. Bitkisi güçlü, boğum arası kısa ve orta erkenci bir çeşittir. Meyveler hafif basık yuvarlak, ortalama 120-130 g ağırlıkta, yeşil yakasız, çok koyu kırmızı renkte, çok sert, taşımaya uygun ve raf ömrü uzundur (LSL). Hem salkım olarak hem de tek tek hasadı yapılır. Salkımda meyve sayısı 6 -8’dir.
MATADOR F1

ToMV,V,F2


MATADOR (HB 05909) F1, geç güzlük ve kışın örtüaltı yetiştiriciliğine uygun hibrit bir çeşittir. Bitkisi güçlü, boğum arası kısadır. Erkenci bir çeşittir. Meyveleri yeknesak, hafif basık yuvarlak, sert, dilimsiz ve orta boydadır. Meyvelerin ortalama ağırlığı 120-130 g ve meyve çapı 5-6 cm’dir. Çok koyu kırmızı renkli meyveler çok sert ve taşımaya uygundur. Hem salkım şeklinde hasada, hem de tekli hasada uygundur. Salkımda meyve sayısı 6-8’dir. Meyvede yeşil yakalılık (green shoulder), lekeli olgunluk (blotchy ripening) ve çatlama özelliği yoktur. Meyvelerin raf ömrü uzundur (LSL).