FALCON F1

FALCON F1, örtüaltı (cam ve plastik seralar), alçak tünel ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun hibrit bir, beyaz kabak çeşididir. Bitkisi açık yapıda olup yan kolları yoktur. Örtüaltında ipe alınarak da yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Yaprakları koyu yeşil renkte olup girintili çıkıntılı şekildedir. Meyveler silindirik, sıkı ve gevrektir. Hasat olgunluğunda meyve uzunluğu 16-20 cm, meyve çapı 4-5 cm’dir. Meyveler parlak, orta yeşil renkte olup zeminde beyaz benekler bulunur. Örtüaltında tohum ekiminden itibaren 50 günde ilk hasat başlar. Falcon F1 çok erkenci, yıl boyu yetiştiricilik için uygun, meyvesi kaliteli, kolay hasat edilebilir ve verimli bir çeşittir.

SF 9423 F1


ZYMV, WMV2


SF 9423, örtüaltı (alçak ve yüksek tünel) ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun hibrit bir kabak çeşididir. Bitkisi dik (çalı tipi) olup yan kolları yoktur. Meyvelerin kolay toplanmasını sağlayan açık bir yapısı vardır. İri yaprakları yeşil renklidir. Meyveleri silindirik, üniform, açık yeşil renkte üzeri benekli ve hafif olukludur. Ortalama meyve uzunluğu 16-18 cm ve meyve çapı 3,5-4,5 cm’dir. Erkenci ve tüm sezon boyunca yüksek verimlidir.