Oboe F1 Hibrit Mısır Tohumu


OBOE F1

- Tek melez, birinci ve ikinci ürün olarak ekilebilen hibrit bir
çeşittir.
- Ortalama 130 günde hasat edilir. ( FAO 650 )
- Bitki boyu 230 - 250 cm., koçan yüksekliği 80 - 90 cm.
arasındadır.
- Yatmaya, koçan dökmeye, gövde çürüklüğüne ve yaprak
yanıklığına dayanıklıdır.
- Dane / koçan oranı yüksektir.
- Adaptasyon kabiliyeti çok iyi olup, toprak seçiciliği yoktur.
- Sap ve kök yapısı çok kuvvetlidir.
- Koçanda sıra sayısı 16 - 18'dir.
- Hasatta rutubet oranı diğer çeşitlere göre daha düşüktür.
- Çok yönlü bir çeşittir;Adana ve Urfa'da 1. ürün ve erken 2. ürün
olarak, diğer bölgelerde ise 1. ürün olarak tavsiye edilmektedir.
- Birinci ve ikinci ürün için sıra üzeri 18 cm.'dir. 7000 bitki /
dekar tavsiye edilir.


Çeşit FAO Grubu Koçan Yüksekliği Strese Dayanıklılık Yeşil Kalma Özelliği Dane/Silaj Silaj Özelliği
Oboe 700 Alçak 9 9 D