Patlıcan - Uzun

LIMA F1

LIMA (99/01) F1, örtüaltı (cam sera ve plastik sera) yetiştiriciliğine uygun, erkenci hibrit bir çeşittir. Bitki bodur ve güçlü yapılıdır. Meyveler uzun silindirik şekilli, yeknesak, düzgün, parlak, siyah (koyu mor) renkli olup meyve sapı (kaliks) dikensizdir. Meyve 25-30 cm uzunlukta olup meyve eti beyaz renkte ve serttir. Birim meyve ağırlığı diğer çeşitlere göre daha ağırdır. Partenokarpik özelliği nedeni ile soğuk iklim şartlarında bile meyve kalitesi değişmez. Bitkinin soğukta gelişimi iyidir ve verimi yüksektir. Meyve rengi iklim değişikliklerinden etkilenmez.

CORSICA F1


CORSICA (HA 04078) F1 , örtüaltı yetiştiriciliğine uygun erkenci hibrit bir çeşittir. Bitkisi güçlüdür. Meyveler uzun silindirik, yeknesak, düzgün, parlak ve siyah (koyu mor) renklidir. Meyve sapı (kaliks) dikensizdir. Ortalama meyve uzunluğu 23-25 cm, meyve çapı 6-6,5 cm’dir. Meyve eti beyaz renkte ve serttir. Partenokarpik olması nedeni ile soğuk iklim şartlarında meyve kalitesi değişmez. Bitkinin soğukta gelişimi iyidir ve yüksek verimlidir. İklim değişikliklerinden meyve renginde değişme olmaz. Meyvenin raf ömrü uzun ve taşımaya dayanımı yüksektir.