Ursus Poly

- Diploid bir yapıya sahiptir.
- Yumru şekli; silindirik ve koniktir.
- Bitki toprak üstü kısmı yeşil olup, kök rengi turuncudur.
- Kökün kuru madde oranı %10 -11'dir.
- Sapa kalmaya toleranslıdır.
- Çok yüksek verimli bir çeşittir.
- Kökün % 50' si toprak üstündedir.
- Besin değeri yüksektir, şeker içeriği bakımından
da zengindir.
- Ham protein %1.46; şeker % 4.83 ve azotsuz
öz madde % 7 ‘dir.
- Ekimden hasata kadar geçen süre 100- 102 gündür.
- Dekara 3-4 kg tohum kullanımı uygundur.
- Ekim ayından Şubat ayı sonuna kadar olan dönemde
ekim yapılması uygundur. Bütün bölgeler için tavsiye edilir.